Vad är CBD bra för?

Finns det något annat ämne som är lika mångsidigt som CBD (Cannabidiol)? Studier visar att CBD är bra för nästan allt men trots detta hör man annat från både media och olika instanser runt om i Sverige. Röster som menar att CBD olja är verkningslöst eller att det inte finns tillräckligt med kunskap om ämnet. Så vad är CBD bra för egentligen?

I denna text kommer vi behandla områden där Cannabidiol kan ge god effekt och även underbygga denna information med så mycket medicinsk forskning som möjligt. På så vis kan du, genom att ta del av vår text, personligen bilda dig en uppfattning om vad CBD är bra för och hur CBD produkter eventuellt kan hjälpa dig.

CBD skall enbart användas som ett kosttillskott för välmående och INTE i medicinskt syfte.

vad är CBD Olja bra för?
endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet är nyckeln

Innan vi går in på de fördelar och funktioner som CBD kan ha för din och andra personers välmående så ska vi ge dig mer information om hur CBD olja verkar i kroppen och hur det är möjligt att Cannabidiol kan ha så många olika funktioner, på så många olika fysiska och psykiska tillstånd.

Nyckeln till det hela kallas för det endocannabinoida systemet (förkortas ECS) vilket är ett nätverk av receptorer som återfinns i både hjärnan och stora delar av kroppen. ECS består av receptorer, endocannabinoider och enzymer. Endocannabinoider är de cannabinoider som inte tillförs utifrån utan som kroppen själv tillverkar.

Endocannabinoider har som uppgift att stimulera CB1 och CB2-receptorer i kroppen medan enzymer finns för att bryta ner endocannabinoider när de fullfört sina uppgifter. 

Endocannabinoider

Endocannabinoider delas framförallt upp i två grupper och går under namnen anandamide och 2-arachidonoylglyerol. Dessa har kroppen själv förmåga att tillverka och hjälper till att stimulera de endocannabinoida receptorerna som i sin tur hjälper till att styra över ett flertal av kroppens funktioner.

Bland annat styr receptorerna över hur kroppen hanterar stress, oro, ångest, immunförsvaret, kan påverka smärta, utsöndring av signalsubstanser och mycket mer. 

Receptorer

De olika receptorerna i det endocannabinoida systemet kallas för CB1 och CB2-receptorer. CB1 receptorer finns framförallt i det centrala nervsystemet som kan hjälpa till att lindra smärta. CB2-receptorer finns däremot i större koncentration i det det perifera nervsystemet och kan hjälpa till att dämpa inflammation i kroppen. 

Enzymer

När endocannabinoider fullföljt sin uppgift kommer dessa brytas ner av enzymer. Enzymer har som uppgift att bryta ner endocannabinoider i ECS. Dessa kallas för FAAH ( (fatty acid amide hydrolase) samt MAG lipase (monoacylglycerol acid lipase).

Cannabinoider kan också stimulera

Det är inte enbart endocannabinoider som kan stimulera receptorerna i ECS. Även cannabinoider från Cannabis Sativa har förmåga att stimulera dessa receptorer och därmed påverka hur det endocannabinoida systemet fungerar i kroppen.

Eftersom det endocannabinoida systemet bland annat signalerar om när det pågår inflammation i kroppen kan man genom att tillföra CBD aktivera dess antiinflammatoriska egenskaper. Just detta är nyckeln till att CBD kan vara effektivt på många av de fysiska och psykiska tillstånd som beror på inflammation.

Hur CBD arbetar med det endocannabinoida systemet på ett gynnsamt sätt för ett flertal besvär och sjukdomstillstånd kan du läsa mer om nedan.

CBD för bättre sömn

CBD bra för sömnen

Enligt undersökningar lider upp till var tredje svensk av sömnsvårigheter. Det innefattar allt från insomnia, till avbruten sömn och sömn av dålig kvalitet. Oavsett vilken typ av sömnsvårigheter du drabbats av finns olika typer läkemedel att tillgå. De flesta av dem är starka och därmed receptbelagda och kan dessutom skapa ett beroende och andra negativa biverkningar. Läs mer och få svaret på frågan om CBD olja är beroendeframkallande eller inte.

För den som vill prova ett naturligt alternativ kan produkter med CBD vara ett alternativ. Till exempel anser sig många hjälpta av CBD olja för dessa problem.

En studie som gjordes år 2019 undersökte vilken verkan CBD hade på insomnia och på ångest och en månad in i studien hade 66,7% av testpersonerna fått förbättrad sömn och 79,2% upplevde minskad ångest. Studien rekommenderade vidare studier på vilka doser CBD som bör ges för maximalt resultat.

Förutom att ha en direkt lugnande effekt kan CBD olja hjälpa till med bättre sömn genom att lindra olika former av smärta. Till exempel kronisk smärta och ledbesvär som annars kan störa sömnen. 

Trots att det behövs ytterligare studier i ämnet finns det också undersökningar som visar på att CBD olja kan hjälpa patienter som lider av RBD (REM sleep Behaviour Disorder).

Adjungerad professor i medicinsk vetenskap Claes Hultling, säger följande:
“Vi har hittills sett en signifikant skillnad framför allt när det gäller sömn. Dessa patienter som tidigare bara kunnat sova någon timme i sträck får nu 5–6 timmar konsekutiv sömn, och bara det är ju skäl att fortsätta.”

CBD mot oro och ångest

CBD bra mot ångest och oro

Olika former av psykisk ohälsa kan påverka oss alla. Att lida av oro och ångest är mycket vanligt bland både kvinnor och män i alla åldrar och kan verka förödande för den som drabbas av det. Oro och ångest är problematiskt på flera sätt, bland annat är det komplicerat eftersom de, precis som andra psykiska besvär, inte syns utåt och därför kan vara svårt att få hjälp mot. 

Idag finns det en uppsjö av olika ångestdämpande läkemedel. Dessvärre är dessa mediciner ofta starka och kan påverka användaren på så sätt att den blir sömnig, inte får lov att köra bil, eller ge andra former av biverkningar.

CBD olja eller andra CBD produkter ger inga sådana biverkningar men i enlighet med studien ovan och andra undersökningar som denna (under stycket CBD för bättre sömn) har man kunnat se att CBD hjälper mot ångest.

CBD mot depression

Ångest och depression är tätt sammanflätat så det är föga förvånande att upptäcka att CBD även har visat sig ha en positiv effekt för personer som lider av depression. Speciellt har man funnit, när man utfört tester på djur, att CBD olja verkar omedelbart mot depression.

I läkemedel mot depression kan det många gånger krävas veckor av medicinering innan man märker skillnad. Det är inte heller ovanligt att dessa läkemedel till en början orsakar ökad oro och ångest innan kroppen vant sig vid doseringen.

Det finns ännu inget säkert besked på huruvida CBD olja skulle kunna användas som läkemedel mot depression eller ej men man vet att ämnet har en kan vara effektivt eftersom det kan påverka hur receptorer i kroppen reagerar på det serotonin som finns i kroppen. CBD tillsätter inte, och ökar inte mängden serotonin som läkemedel mot depression gör.

Obs! Om du lider av depression så råder vi dig inte att sluta ta dina läkemedel. Om du önskar prova CBD kapslar eller andra relaterade produkter kan du rådgöra med din läkare.

CBD mot kronisk smärta

CBD bra mot kronisk smärta

En av de vanligaste anledningar till att människor använder sig av medicinsk cannabis är för att lindra smärta. Sidoeffekterna av mediciner såsom Sativex som innehåller både CBD och THC är att det senare har psykoaktiva effekter som bland annat kan påverka genom att göra användaren “hög” samt ge biverkningar som paranoia. Dessutom bygger användaren upp en viss tolerans mot THC vilket innebär att dosen behöver ökas för att ge samma effekt.

Något som inte gäller för CBD.

I denna studie från 2018 har forskare kommit fram till att CBD minskar kronisk smärta som orsakas av neurologiska och inflammatoriska anledningar.

Detta innebär bland annat att personer med fibromyalgi (ett tillstånd som orsakar smärta på grund av kronisk inflammation i kroppen) kan känna sig hjälpta av CBD produkter. CBD kan även lindra smärta hos dessa patienter genom att lindra stress och hjälpa till med avslappning, något som ytterligare hjälper till att dämpa smärta och inflammation.

cbd bra mot smärta som reumatiker

CBD mot reumatism

En av de främsta egenskaperna hos CBD olja är dess antiinflammatoriska egenskaper. Eftersom CBD stimulerar det endocannabinoida systemet som i sin tur påverkar hur kroppen signalerar om och hanterar inflammation har CBD en god effekt på alla de tillstånd som grundas i inflammation. Till dessa hör bland annat ledvärk. 

I en studie som gjorts ST läkaren Forogh Razazi tar han upp resultat där medicinska studier visat att cannabisbaserade läkemedel såsom CBD haft betydande effekt i studier på möss. I dessa studier har man injicerat mössen med artros och sedan behandlat dem med CBD.

Man har kunnat se en märkbar förbättring redan efter 2 dagar. I slutsatsen uppger läkaren att det är korrekt att anse att cannabisbaserade läkemedel kan ha både smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper men han anser att det behövs fler studier i ämnet. 

Det är alltså för tidigt att säga att CBD kan bota reumatism. Dock finns det mycket som tyder på att det avsevärt kan förbättra tillståndet. Och det faktum att en mängd reumatiker vittnar om hur CBD hjälpt dem med smärtan kvarstår.

CBD salva mot hudbesvär

cbd bra för huden

När man talar om positiva effekter av CBD handlar det vanligtvis om CBD kapslar eller CBD olja, men det finns också CBD salvor som oftast är det bättre valet av CBD produkter för hudbesvär såsom akne, eksem och psoriasis.

CBD mot akne

Akne är en hudåkomma som uppstår när talgkörtlarna i huden blir inflammerade. Ju djupare inflammationen sitter, ju värre blir aknen. Akne är vanlig i tonåren men det är inte ovanligt att akne förekommer i andra åldrar och då speciellt när personen i fråga lider av någon form av hormonell obalans.

En produkt som en CBD salva eller CBD kräm med antiinflammatoriska egenskaper kan hjälpa att dämpa inflammationen och därmed även dämpa aknen.

Dock CBD har även visat sig ha en dämpande effekt när det gäller hur mycket fett huden producerar genom att cannabinoiderna i CBD produkter hjälper till att kontrollera talgkörtlarnas utsöndring av talg. En CBD salva skall strykas direkt på det drabbade området för att få effekt. Du kan hitta dessa krämer på exempelvis Nordic Oil.

CBD mot psoriasis

CBD produkter kan också vara lämpade att använda mot hudtillståndet psoriasis. Psoriasis är en autoimmun sjukdom som i många fall även är genetisk. Det som händer är att det uppstår inflammation i huden eftersom hudcellerna hos en psoriasis drabbade personers hudceller byts ut med täta intervaller på 3-5 dagar istället för att bytas ut efter ca var 30:e dag som sig bör.

Detta orsakar klåda och ge röda fläckar på delar av kroppen eller hela kroppen hos den drabbade. 

CBD kan hjälpa personer med psoriasis eftersom det stimulerar det endocannabinoida systemet som även påverkar hudcellernas livslängd. Personer med psoriasis vittnar om att de blivit hjälp av CBD.

För denna typ av åkomma används vanligtvis en CBD kräm eller CBD salva som kan dämpa symptomen och hjälpa till att förlänga hudcellernas livslängd.

CBD mot eksem

De lugnande och antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD är inte enbart hjälpsamma mot specifika hudbesvär som akne och psoriasis.

Faktum är att CBD olja och framförallt CBD salvor eller CBD krämer kan strykas på alla typer av eksem och hjälpa till att lugna utbrottet och tillföra fukt (vid användning av salva).

CBD för immunförsvaret

Det endocannabinoida systemet (ECS) är i mångt och mycket fortfarande ett mysterium för oss. Det man vet om detta mångsidiga system är att det spelar del i många av kroppens funktioner. Specifikt är det CB2-receptorer i ECS som reglerar immunförsvaret. Och vi vet nu att kan stimulera dessa receptorer genom att tillföra cannabinoider såsom Cannabidiol. 

CBD mot demens /alzheimers

En vanlig anledning till att läkare, läkemedelsverket och liknande instanser världen över avråder människor från att använda CBD produkter som behandling mot olika sjukdomstillstånd är att de anser att det inte finns tillräckligt med forskning på ämnet CBD olja eller CBD överlag. Men faktum är det finns en otroligt stor mängd studier som studerar CBD oljor och deras effekt på olika former av sjukdomar.

Det har forskats olika mycket på olika områden men ett av de områden där man forskat som mest, och fått så pass goda resultat att man rekommenderar att påbörja testbehandling, är CBD som behandling mot demens och Alzheimers. Ofta innehåller dessa studier tester där man testat att ge patienter CBD oljor med både CBD och THC, men det finns även ett stort antal studier som endast innehåller CBD. 

Det är ännu för tidigt att säga huruvida CBD har förmågan att kurera demens och Alzheimers, men mycket tyder på att ämnet kan ha mycket positiv verkan på detta sjukdomstillstånd som forskare och läkare kämpat med att hitta en behandling för under många år nu.

Anledningen till att man anser att CBD kan vara verksamt som behandling är att Alzheimers försämras av inflammation som uppstår i hjärnan. Som ett resultat av detta uppstår bland annat minnesförlust. När hjärnfunktioner som minnesförmågan drabbas frigörs ytterligare syre och det uppstår så kallad syrestress.

CBD är en antioxidant som kan dämpa eller helt eliminera effekterna av inflammation, syreuppbyggnad i hjärnan och minskning av hjärnceller.

År 2011 gjordes en studie av forskarna Tim Karl och Carl Group som slog fast att CBD främjar tillväxten och utvecklingen av hjärnceller, vilket minskar bortfallet av minne och andra hjärnfunktioner hos Alzheimerpatienter.

CBD olja mot epilepsi

På senare år har det blivit allt vanligare att använda CBD olja mot epilepsi. Numera finns det CBD-baserade läkemedel (till exempel Epidiolex) som godkänts i både USA och Europa. Många användare vittnar om att denna CBD oljan gjort att deras anfall minskat eller avtagit helt efter de börjat ta den regelbundet. 

En studie som gjorts av amerikanska forskare visar att bland de deltagare i studien som gavs cannabidiol istället för placebo hade en minskning av så kallade drop seizures på 44 procent under en månadsperiod. Vilket är ett fantastiskt utslag.

CBD olja mot diabetes

Enligt studier som gjorts på både möss och råttor kan CBD ha god effekt mot diabetes specifikt genom att stimulera CB2-receptorer). Först och främst har det visat att CBD eventuellt kan minska blodsockernivåerna, sänka kolesterol och nivåerna av dåligt fett samt öka insulinproduktionen.

CBD har också visat sig kunna minska svullnaden och smärtan av svullnad (som ofta kan drabba diabetespatienter), samt överlag minska risken att få diabetes genom att förvandla dåligt fett till bra fett och därmed öka kroppens förmåga att använda glukos.

CBD mot abstinens

Ett ämne som det talats mycket om är huruvida CBD kan dämpa abstinens. CBD olja sägs vara effektivt både för de som försöker sluta röka och på missbrukare av till exempel heroin som upplever svår abstinens. En studie som jämförde abstinens hos heroinmissbrukare kunde slå fast att CBD hade positiv effekt mot abstinens.

De testpersoner som hade tilldelats CBD hade avsevärt mindre abstinensbesvär i jämförelse med de testpersoner som givits placebo.

I denna studie använde man sig av det CBD-baserade läkemedlet Epidiolex som inte innehåller någon form av THC utan enbart CBD utvunnen ur hampa.

CBD olja mot ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neurologisk störning som kan orsaka flera symptom som bland annat inkluderar hyperaktivitet, impulsivitet, rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Enligt forskning kan ADHD bero på att personen som drabbats har brist på ämnen som dopamin, noradrenalin och serotonin. Dessa ämnen är viktiga signalsubstanser.

Idag medicineras ADHD med hjälp av läkemedel som hjälper till att öka mängden signalsubstanser i hjärnan genom binda sig till dem och att se till de inte bryts ned lika fort. 

CBD olja ger samma resultat, det vill säga, CBD ökar mängden signalsubstanser (som till exempel dopamin) i hjärnan men med ett annat tillvägagångssätt. När CBD intas stimuleras det endocannabinoida systemets CB1-receptorer att tillverka mer dopamin. Vi har tidigare skrivit om CBD mot ADHD här.

CBD mot PTSD

Precis som CBD oljor visat sig vara effektiva mot ångest, stress och depression har man funnit att CBD kan vara effektivt mot PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). I denna studie från år 2019 har man sett att CBD kan hjälpa patienter med PTSD.

PTSD behandlas för närvarande med olika antidepressiva och ångestdämpande läkemedel men om CBD kan användas istället för detta kan det visa sig vara ett bättre alternativ för de som upplever biverkningar av för närvarande existerande läkemedel.

CBD olja är bra för mycket

Som du säkert förstått är det endocannabinoida systemet mycket komplicerat då det har en finger med i spelet i många av kroppens funktioner. Och det är inte begränsat till de olika sjukdomar som vi nämnt ovan. Man har också kunnat se att intag av CBD olja haft en viss påverkan på cancerceller där tester visat blandade resultat. Men man har ännu inte kunnat bevisa att CBD olja kan bota cancer (såklart).

Användare vittnar däremot också om att de blivit hjälpta med saker som PMS, och man har sett att cannabidiol produkter har en antipsykotisk effekt (och därmed har potential vara hjälpsamt i behandling mot schizofreni), kan hjälpa till vid allergier, har en positiv påverkan på hjärtat, mot sjukdomen Parkinson, huvudvärk, samt kan verka lindrande på solbränd hud.

Med eller utan THC?

med eller utan thc?

I några av de studier som gjorts har man använt sig av extrakt från cannabis som innehåller både THC och CBD. Numera forskas det mycket på hur CBD olja verkar utan THC eftersom det vore fördelaktigt att kunna använda CBD som ett läkemedel utan att inkludera THC.

Anledningen till att undvika THC är ämnets psykoaktiva effekter som bidrar till att göra användaren hög. CBD gör dig inte hög utan stimulerar receptorerna på ett annat sätt än THC.

OBS! De produkter som rekommenderas hos CBD-kapslar.se innehåller ingen eller en icke-spårbar mängd THC. Vi rekommenderar dig inte att köpa preparat med THC då det är narkotikaklassat i Sverige.

Vilken CBD olja ska jag välja?

Om du bestämmer dig för att prova en olja CBD olja finns det mängder av tillverkare och varianter att välja mellan. Hos CBD-kapslar.se är vi entusiaster av CBD olja i kapselformat. Denna typ av CBD olja är lätt att dosera och har flera andra fördelar.

På följande sida kan du läsa mer om CBD olja och CBD Buds. Vi hanterar även andra varianter av CBD produkter såsom e-juice och CBD salvor. Vilken typ av produkt som passar dig beror på ditt behov och dina preferenser och dessa informativa sidor kan hjälpa dig i ditt val. Till exempel kan vi hjälpa dig att hitta den rätta CBD oljan för dina behov.

På våra sidor kommer du även finna produkter från de tillverkare vi rekommenderar. Dessa tillverkare har vi handplockat på grund av deras högkvalitativa produkter och breda sortiment och produkterna hos dessa tillverkare innehåller alltid CBD från ekologisk och GMO-fri cannabis

Dock varierar innehållet av THC mellan 0% till 0,2% som är den godkända mängden enligt EU-lag.

Vill du försäkra dig om att du får en produkt med 0% THC bör du kontrollera den specifika produkten på den valda sajten.

Fungerar CBD verkligen?

Många är rösterna om CBD olja och CBD produkter generellt. Vissa hävdar att ämnet är verkningslöst eller menar att det inte finns tillräckligt med kliniska studier om ämnet. Detta trots att det finns tusentals studier på CBD oljan och dess olika användningsområden. 

Andra är rädda för att bli höga av CBD eller tror att det är narkotikaklassat eftersom det är nära förknippat med cannabis. Detta till trots att det är THC som är det psykoaktiva och narkotikaklassade ämnet i cannabis och att de flesta CBD oljor inte innehåller någon direkt spårbar mängd THC. Cannabidiol produkter av denna sort kommer därför aldrig göra dig hög.

Summan av detta är helt enkelt att du själv får avgöra huruvida CBD olja eller CBD produkter kan hjälpa dig. 

Sammanfattning

CBD är ett mycket mångsidigt ämne som har förmåga att påverka det endocannabinoida systemet i kroppen. Genom detta kan CBD olja och andra CBD produkter, enligt forskning som gjorts de senaste åren, hjälpa till att lindra ett flertal olika åkommor.

Mest framstående och tydliga är de resultat som gjorts i samband med ämnets antiinflammatoriska egenskaper.

CBD produkter har visat sig vara verksamma för en stor grupp människor när det kommer till olika former av besvär och sjukdomar och många användare vittnar om ett bättre mående.

Du kan även testa CBD olja för ditt djur!

Ansvarsfriskrivelse

OBS! Vi på CBD-kapslar.se baserar all information på den forskning och de studier vi kunnat finna i ämnet. Vi rekommenderar aldrig någon att avsluta av läkare ordinerad behandling eller att byta ut behandling mot CBD produkter utan att rådgöra med läkare först. Vår uppgift hos CBD-kapslar.se är endast att informera om CBD och vad ämnet kan hjälpa till med enligt den forskning som gjorts senaste åren. Vi uppmanar dig alltid att själv undersöka och läsa på om ämnet om du önskar använda dig av CBD olja eller CBD produkter. I dagsläget är CBD olja inte tillgängligt på den svenska marknaden och är inte godkänt som läkemedel. Epidiolex är i skrivande stund det enda CBD-baserade utan läkemedlet utan THC som godkänts i EU och detta läkemedel används för Epilepsi.