CBD Olja mot ADHD?

Många är vi som vittnar om de positiva effekter vi upplevt av CBD. Bland annat vittnar användare om hjälp mot ångest, smärta, ledvärk, migrän, depression, epilepsi-anfall och det som den här texten ska handla om, nämligen CBD olja och ADHD. 

Allt fler barn och vuxna diagnostiseras med ADHD och enligt majoriteten av experter förekommer ADHD hos 1-2 barn per skolklass, cirka 3 – 6 % av alla skolbarn. De flesta som lider av ADHD växer inte ifrån tillståndet och cirka 2,5% av den vuxna befolkningen beräknas lida av ADHD.

CBD olja ska inte användas i medicinskt syfte utan enbart som ett kosttillskott. Var nogrann med att köpa THC fria produkter.

cbd olja mot adhd

Vad är ADHD?

ADHD är en funktionsvariation som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på svenska kallas det för Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. ADHD yttrar sig främst i form av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet, svårt att minnas saker, sömnsvårigheter, svårt att komma igång med saker och svårt att fullfölja sådant man påbörjar. Du kan läsa mer här.

Vad händer i hjärnan vid ADHD?

ADHD anses bero på brist på viktiga signalsubstanser i hjärnan. Dessa inkluderar Noradrenalin, Serotonin och Dopamin. Konventionell ADHD medicin ser bland annat till att öka förekomsten av dopamin genom att binda sig till det och på så vis förhindra att det bryts ned.

Hur kan man göra skillnad med CBD olja mot ADHD?

Det endocannabinoida systemet består av CB1 och CB2-receptorer som finns både i hjärnan och på olika platser i kroppen. Dessa receptorer påverkar ett flertal av kroppens funktioner. Kort sagt kan man förklara det som att CBD sänker kortisolnivåerna i kroppen, vilket i sin tur gör att hjärnan kompenserar genom att öka produktionen av dopamin.

Den ökade produktionen av dopamin är naturligtvis fördelaktig för de med ADHD som faktiskt lider av en brist på just denna substans. Om det blir godkänt av läkare kan det därför användas som ett kosttillskott.

Är CBD bättre än konventionella ADHD/ADD mediciner?

På grund av brist på forskning och studier av CBD kan man inte ännu säga att CBD skulle vara ett bättre alternativ än konventionella ADHD ADD mediciner. De studier som gjorts visar dock på flera positiva effekter av CBD för ADHD och det finns många användare som vittnar om att CBD faktiskt är ett bättre alternativ för dem. Bland annat beroende på att biverkningar av CBD vid ett normalt dagsintag är närmast icke-existerande.

Inga biverkningar?

För att vara riktigt tydliga när det kommer till CBD vill vi påpeka att man vid studier har stött på biverkningar hos användare av CBD. Det bör dock förtydligas att dessa biverkningar infanns hos personer som intog en mycket hög dos av isolerad CBD-olja (1500mg) per dag. En sådan dos skulle motsvara 30 ml av 5% CBD-olja per dag. I kapslar motsvarar det över 100 kapslar (vid en styrka på 4%) dagligen. En normal rekommenderad dagsdos av CBD har inte påvisat biverkningar.

Nya användare kan dock uppleva en startfas där kroppen reagerar med illamående, huvudvärk och diarré. Detta är övergående symtom som vanligtvis avtar efter några dagar.

Konventionella ADHD-mediciner är kända för att ge en rad olika biverkningar, bland annat sömnsvårigheter, nedsatt aptit och huvudvärk. Detta är en av anledningarna till att ADHD-patienter väljer att vända sig till CBD som är ett mer naturligt alternativ.

cbd adhd och add

CBD Produkter på marknaden

Det finns inte specifikt framtagen CBD olja för ADHD, oljan som vi skriver om är densamma som vi har använt oss av själva. CBD olja är ännu inte ett godkänt läkemedel av läkemedelsverket men trots detta upplever många personer med ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder att de blivit hjälpta av CBD.

Hampaolja CBD Olja 5% från Herbmed

Denna CBD olja är en av marknadens bästa oljor. Det är en ren produkt som tagits fram ur ekologisk hampa och innehåller inga tillsatser. Alla produkter från Herbmed testas ordentligt och som bärarolja används MCT-olja vilket maximerar och effektiviserar hampaoljans effekt.

CBD Olja Fullspektrum 5% från Naturalhemplife

Även Naturalhemplife är kända för att göra CBD-produkter av högsta kvalitet. Denna CBD-olja kostar ett par kronor mer än ovanstående produkt men kompenserar med en lika bra kvalité, en mycket hög biotillgänglighet och en extremt snabb leveranstid.

CBD-Kapslar (25 mg per kapsel) från Naturecan

För den som hellre intar CBD i kapselform finns Naturecans ekologiska olja även som cbd kapslar. Dessa kapslar finns i både 10 mg och 25 mg styrka. Kapslar tas upp på ett annat sätt av kroppen än den rena oljan gör vilket ger en långverkande effekt.

Viktigt med bra kvalité

Oavsett om du vilken form du väljer att inta CBD i är det viktigt att iaktta försiktighet. Tänk på att endast köpa produkter från seriösa leverantörer som kan uppge exakt innehåll i sina produkter. Om du köper av en aktör som inte har koll på sitt innehåll riskerar du till exempel att få en produkt som innehåller mer än vad EU anger som den tillåtna gränsen på 0,2%.

Hos oss på CBD-kapslar.se rekommenderar vi enbart produkter från seriösa marknadsledande tillverkare där vi själva testat produkterna. Vi kontrollerar CBD-produkternas innehåll, uppbyggnad, framställningsteknik och vi tar naturligtvis även hänsyn till paketering och leveranstid. 

Vem kan ta CBD olja för ADHD?

Vem som helst som lider av ADHD kan prova att behandla det med CBD-olja såvida läkaren godkänner det. Människor som redan medicinerar med konventionell medicin bör rådgöra med läkare innan eftersom CBD-produkter kan verka förstärkande på vissa läkemedel. 

När det kommer till vem som är lämplig att använda CBD-olja mot ADHD så finns det inga specifika rekommendationer. När det kommer till cbd olja ADHD barn finns det inget belägg för att de skall behandlas på annat vis än vuxna. I USA har man nyligen godkänt ett CBD-baserat läkemedel mot epilepsi för barn från 2 år och uppåt. 

Oavsett om man är barn eller vuxen är det rimligt att diskutera eventuell intag av CBD-produkter med läkare, aldrig överskrida rekommenderad dos och för nybörjare kan det även vara lämpligt att börja med en lägre dos än rekommenderad dos.

OBS! CBD-olja eller andra CBD-produkter rekommenderas ej för gravida eller ammande och ska inte tas i medicinskt syfte överhuvudtaget.

forskning kring cbd mot adhd

Forskningsresultat om CBD-olja och ADHD

Trots detta intressanta ämne som är cannabinoidernas påverkan av kroppen så finns det alldeles för lite studier att vända sig till. En anledning till detta är delvis att man kriminaliserat cannabis. Det gör att färre forskare vill ta i ämnet. Dock ser vi ett ökat intresse på senare år, något som vi hoppas kommer hålla i sig.

Bland de studier som finns att tillgå är resultaten dock enhetliga. Dr Eva Milz och DR Franjo Grotenhermen gjorde en studie med 30 testpersoner år 2014. Resultatet av denna studie visade sig vara en ökad koncentrationsförmåga och förbättrad sömn hos majoriteten av deltagarna.

Året innan, år 2013 genomförde man en studie på Kings College i London. Resultatet av denna studie visade intag av cannabidiol bland annat gav förbättrade kognitiva förmågor, förbättrad koncentrationsförmåga och minskade hyperaktiviteten hos ADHD-patienter. 

Viktigt att tänka på

Vänligen notera att de CBD-oljor och andra CBD-produkter som rekommenderas hos oss är inte är läkemedel för att behandla ADHD. Man skall inte använda CBD i medicinsk mening utan som ett kosttillskott för välmående.