CBD olja beroendeframkallande: Ett oförtjänt rykte?

Är du intresserad av att testa CBD (cannabidiol) men är rädd att bli beroende? Enligt forskning oroar du dig i onödan. I följande artikel kommer vi att hantera ämnet “är CBD olja beroendeframkallande?” och reda ut vad det är som gäller angående CBD produkter och beroende. 

Är CBD-olja beroendeframkallande?

ℹ️ Det korta svaret är: Nej, CBD-olja är inte beroendeframkallande enligt WHO's rapporter.

För att ge dig full förståelse var detta oförtjänta rykte kommer ifrån kommer vi dock behöva fördjupa oss en aning. Att många anser att CBD-olja är beroendeframkallande handlar nämligen snarare om ämnets ursprung än om dess faktiska egenskaper.

Studider säger att cbd olja inte är beroendeframkallande

Ingen skillnad mellan CBD och placebo

Forskare har i studier kunnat fastställa att CBD inte är beroendeframkallande. I studien, som utfördes i Mars 2017, gavs en grupp patienter CBD-olja oralt under en tidsperiod på 8 veckor. Samtidigt gavs en annan grupp patienter CBD-olja i kombination med marijuana. Ytterligare en grupp gavs placebo. 

Resultatet var tydligt. De patienter som tilldelats både CBD-olja och marijuana påvisade beroendetendenser. För gruppen som gavs placebo och den grupp som gavs enbart CBD-olja  var resultaten liknande och visade inte på något beroende.

“Sammantaget visade CBD inga signaler på att vara beroendeframkallande vid de testade doserna och dessa data kan hjälpa till att informera amerikanska regleringsbeslut gällande CBD-reglering i CSA”. – Utdrag ur undersökningen.

Slutsatsen av denna undersökning blir alltså att CBD-olja eller CBD-produkter utan THC, eller en icke-spårbar mängd THC, inte är mer beroendeframkallande än placebo är. Så när det kommer till CBD-olja beroendeframkallande kan vi i enlighet med de studier vi tagit del av säga att svaret är nej!

CBD-olja, bra MOT beroende?

Enligt studier är det inte enbart så att man inte kunnat se något beroende kopplat till CBD-olja, faktum är att en del studier hävdar att CBD-olja dessutom kan lindra abstinensbesvär från missbruk och därmed hjälpa den som försöker komma ur ett beroende av olika typer av substanser.

CBD-olja rekommenderas ofta som hjälpmedel vid abstinens bland annat för de som önskar sluta röka eller missbrukare av tyngre substanser som lider av svår abstinens. I denna studie från maj 2019 har man kunnat se att de som led av abstinens från tidigare (heroin) missbruk upplevde avsevärt mindre abstinensbesvär, i jämförelse med den grupp som gavs placebo som behandling. 

*CBD-oljan som användes var densamma som den CBD-olja som säljs under läkemedelsnamnet Epidolex.

Utvinns ur cannabis

CBD-olja utvinns ur växten cannabis eller industrihampa som framförallt är känd för sina psykoaktiva effekter. Cannabisplantan som i många fall används i rekreationssyfte (då även kallar marijuana) har ett högt innehåll av ämnet THC (tetrahydrocannabinol) och är det ämne som faktiskt kan leda till ett beroende, om än mer mentalt än kroppsligt. 

CBD-olja utvinns också ur cannabis, men ur en variant kallad hampa (industrihampa). Det som skiljer industrihampan från vanlig cannabis (marijuana) är delvis dess höga innehåll av CBD, och framförallt dess låga koncentration av THC (vanligtvis runt 0,02%).

Det låga innehållet av THC i hampa innebär även att CBD-produkter som utvinns ur denna planta kommer ha ett lågt innehåll av ämnet och därmed helt saknar psykoaktiva effekter.

Det går därför inte att frammana ett rus, eller använda CBD för att bli “hög”. Dessutom avlägsnar många tillverkare av CBD-oljor de sista resterna av THC för att säkerställa att deras CBD produkter inte bryter mot svensk narkotikalagstiftning. Svensk narkotikalagstiftning klassificerar nämligen ämnet THC som droger.

“Enligt studier som gjort har man kunnat se att utan innehållet av THC blir CBD-olja ofarligt och orsakar inget beroende”

Det här är CBD 👍

CBD står för cannabidiol och är en av flera hundra cannabinoider i kroppen. Tillsammans med THC är CBD de mest framträdande av alla cannabinoider och de båda har gjort namn för sig av olika anledningar. 

Trots att en del använder THC för att lindra smärtor eller i form av läkemedel så är det absolut mycket vanligare att det används i rekreationssyfte. CBD-skiljer sig från detta eftersom CBD inte ger något rus är dess hälsofördelar den vanligaste anledningen till att substansen används.

CBD-olja kan ge många positiva hälsofördelar, till exempel har CBD visat sig kunna lindra epilepsi, lindra kronisk smärta, minska stress och ångest. Det har även visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper och förmågan att balansera immunförsvaret. Här kan du läsa mer om positiva effekter från CBD-olja.

CBD-olja och biverkningar 🤔

Förutom att CBD-olja enligt studier inte visat sig leda till något beroende, så har man inte heller kunnat se att brukare bygger upp någon form av tolerans vid användning.

I tillägg till detta har CBD-olja, som vi talat om här ovan, även en positiv effekt mot tillstånd av abstinens. Förutom detta finns flera andra positiva effekter av CBD-olja och mycket få biverkningar på hjärnan och kroppen.

Även vid mycket höga doser CBD har man inte kunnat se några allvarligare biverkningar men milda symptom kan uppkomma för den nya användaren innan kroppen vant sig vid substansen. Dessa symptom är snabbt övergående och kan bland annat inkludera illamående och diarré. 

Viktigt med pålitliga produkter

CBD-olja är i dagsläget en något oreglerad marknad på det vis att det ännu är relativt otillgängligt på apotek (med undantag för epidiolex som ges för somliga former av epilepsi). Det innebär att om du är intresserad av att köpa CBD-olja gör du det enklast på nätet. 

Att köpa CBD på nätet kan absolut vara ett bra alternativ, men precis som med allting annat är det viktigt att se till att handla från ett pålitligt företag så att du kan vara säker på att du får rätt produkt och därmed den effekt du önskar uppnå. Till exempel är det viktigt att du får en CBD-olja utan THC (om det är en sådan du önskat köpa) och inte en Cannabisolja (som faktiskt är olaglig i Sverige). 

För att säkerställa att du får rätt produkt rekommenderar vi att du endast använder dig av tillverkare som är tydliga med sitt syfte och där du har möjlighet att ta del av de tester som görs på produkter innan försäljning.

Sammanfattning CBD-olja och beroende

Är CBD-olja beroendeframkallande? Nej, CBD-produkter har fått ett oförtjänt rykte om att vara beroendeframkallande eftersom det utvinns ur plantan vid namn Cannabis Sativa.

Cannabisplantan är vanligtvis känd för att ge ett rus, vilket kan leda till missbruk och orsakar beroende. På grund av detta anses Cannabis ofta vara en inkörsport till tyngre droger och är dessutom en olaglig drog i Sverige.

CBD däremot, utvinns ur en annan form av cannabis och innehåller mycket lite, eller ingen THC. Det innebär att CBD inte kan ge dig något rus, däremot kan du fortfarande dra nytta av ämnets positiva egenskaper på det endocannabinoida systemet. 

Genom att aktivera det endocannabinoida systemet med CBD kan vi bland annat uppleva minskad smärta, ett mer balanserat immunförsvar och antiinflammatoriska egenskaper. 

CBD kan dessutom bidra med dessa förändringar utan att ge samma typ av biverkningar som vissa andra medicinska substanser kan ge. Och framförallt så har man kunnat se i studier att CBD inte är beroendeframkallande som de substanser som också innehåller THC kan göra.

För att säkerställa att du får bästa möjliga resultat när använder CBD-olja bör du köpa dina produkter från en pålitlig tillverkare. Hos CBD-kapslar.se rekommenderar vi enbart produkter från tillverkare vi har tillit till, och vars produkter innehåller vad de lovar. Här och här kan du läsa mer om några av våra rekommenderade tillverkare. 

Källor

Ansvarsfriskrivelse:
OBS! Vi på CBD-kapslar.se baserar all information på den forskning och de studier vi kunnat finna i ämnet. Vår uppgift hos CBD-kapslar.se är endast att informera om CBD och vad ämnet kan hjälpa till med enligt den forskning som gjorts senaste åren. Vi uppmanar dig alltid att själv undersöka och läsa på om ämnet om du önskar använda dig av CBD olja eller CBD produkter.