CBD olja & Cancer – Vad är sant?

Nu till ett känsligt ämne, cbd olja och cancer. Det är alltid en tragedi när någon drabbas av cancer. Sjukdomen finns i många varianter och tar inte hänsyn till vem den drabbar. Barn, som vuxna, och husdjur kan råka ut för denna tragedi, och än så länge är siffran av de som lyckas besegra sjukdomen allt för låg.

Medicinsk cannabis har under en längre tidsperiod använts för att hjälpa de med långt framskriden cancer att hantera smärtan, men kanske är användning av cannabis hjälpsam på andra sätt än som smärtstillande? Och kanske kan vi välja att utesluta THC helt och endast använda Cannabidiol (CBD) och andra cannabinoider för att bekämpa denna fruktansvärda sjukdom?

Än så länge finns det inget säkert svar på huruvida CBD olja kan hjälpa att bekämpa cancer.

I denna artikel fokuserar vi strikt på det som forskning säger kring cancer, cannabis, thc och cbd olja. Vi hoppas att du kan finna svar på en del frågor kring just cbd olja och cancer.

Innan du läser vidare vill vi vara tydliga med att du inte under några omständigheter ska självmedicinera CBD olja eller något annat mot cancer. Vi kommer heller aldrig påstå att CBD bekämpar cancer eller överhuvudtaget använda det i medicinska syften.

cbd olja och cancer - vad är sant?

Cannabis och cancer – Vad handlar det om?

De flesta har nog hört cannabis och cancer nämnas i samma mening, och många har nog avfärdat det som rent snack. Men faktum är att det finns en anledning till att dessa två ämnen omnämns ihop.

Trots att man långt ifrån kan påstå att cannabis är en effektiv medicin för cancer, finns det mycket som tyder på att det kan ha en viss verkan som behandling mot en del typer av cancer. I sammanhanget cannabis och cancer behöver man även skilja på cannabisolja (som medicinsk cannabis typ Sativex) och CBD-olja (som fortfarande går att köpa receptfritt som kosttillskott på nätet).

Medicinsk cannabis

Antalet användare av medicinsk cannabis i Sverige har ökat från strax under 170 personer till mer än det dubbla mellan 2016-2019. Sativex, är ett preparat utvunnen ur växten cannabis sativa som är känd för sin rusgivande effekt då den innehåller ämnet THC.

Dock anser många även att cannabisolja extraherad från plantan också har en smärtstillande effekt och väljer därför att använda denna medicin över andra läkemedel.

Använder medicinsk cannabis mot biverkningar

Medicinsk cannabis används idag inte enbart för sin smärtstillande effekt utan används också av cancer patienter för att lindra de biverkningar om många upplever när de är under behandling av kemoterapi. 

Vanliga biverkningar för den som går igenom kemoterapi behandling är illamående, kräkningar, trötthet, förändrad aptit, och diarré. Cannabisolja är bland annat känt för att vara aptitstimulerande och är effektivt mot både illamående och i många fall också mot smärta.

För tillfället föreskrivs medicinsk cannabis framförallt som ett stödläkemedel och inte som behandling mot själva cancern under en kemoterapi behandling.

CBD-olja istället för medicinsk cannabis?

Frågan som många funderar på är om CBD olja rätt och slätt kan ersätta cannabisolja och hjälpa till att motverka biverkningar som cancerpatienter upplever av kemoterapi behandling, till exempel illamående och smärta.

Faktum är att man sett att CBD-oljor av med ett brett spektrum av cannabinoider kan vara hjälpsamma mot illamående och smärta. Dessutom har CBD visat sig vara effektivt mot depression vilket kan vara fördelaktigt (om det stämmer) för den som kämpar mot cancer, framförallt under kemoterapi.

cbd olja mot cancer?

CBD olja mot cancer

När det kommer till forskning om hur cannabisolja och CBD-olja kan vara verksamt mot cancer krävs ännu mycket studier. Det man kan säga är att i de fall man studerat både cannabisolja samt CBD och cancer har man i flera fall fått fram positiva resultat. Cannabis och cancer är båda känsliga ämnen. Låt oss ta en titt på dessa studier.

CBD och cancer i pankreas 

I denna studie från 2019 har man studerat effekten CBD har på cancer i pankreas (bukspottkörtelcancer) har det visat sig att ämnet kan ha positiv effekt när det kommer till att göra tumörceller känsligare för Iymfokinaktiverade mördarceller, så att de lättare dör.

Man har även kunnat se att stimulering av CB-receptorerna, speciellt CB2-receptorerna kan öka celldöd hos cancerceller i pankreas utan att påverka andra celler i samma organ.

CBD och hjärncancer

När det gäller hjärntumörer har man i denna studie kommit fram till att kombinationen av CBD och strålning kan vara effektivt.

CBD och cancer i tarmen

När det kommer till en annan vanlig form av cancer, kolorektalcancer (till exempel cancer i tjocktarmen) har CBD olja visat sig effektiv i medicinsk användning på så vis att det kan sakta ner spridningen av cancerceller, enligt uppgifter i denna studie från 2014. 

CBD och andra former av cancer

Det finns en mängd annan forskning som påvisat resultat när det kommer till medicinsk användning av CBD mot cancer. Bland annat finns studier där CBD verkat ha effekt på bröstcancer men också på cancer i urinblåsan.

Är cannabisolja mer effektivt än CBD-olja mot cancer?

cannabis mot cancer?

Just nu är det främst medicinsk cannabis som används av cancerpatienter för dess smärtstillande egenskaper. Många anhängare av cannabis anser att olja från cannabis sativa (hampaplantan) blir verkningslös utan THC, men i flera studier har man sett helt andra resultat.

I flera av de nämnda studierna ovan har man bland annat sett att cannabis olja med en högre koncentration CBD olja ska vara mer effektiv än de oljor med större koncentration av THC. 

Med det i åtanke kan många också anta att CBD olja är tillräckligt verksamt på egen hand och att det psykoaktiva ämnet i cannabis, THC, i många fall skulle kunna vara överflödigt.

Om detta är fallet skulle situationen angående medicinsk cannabis förändrats en hel del. Medicinsk cannabis är nämligen omdiskuterat just på grund av dess psykoaktiva egenskaper som gör användaren “hög”. Utan denna effekt är eventuella biverkningar av hampaolja mycket få och också mycket milda.

Blir CBD-olja det självklara valet för framtida cancer patienter?

Det är omöjligt för en lekman att bedöma exakt hur framtiden kommer se ut för CBD-olja när det gäller behandling av cancer patienter. Det man dock kan säga med säkerhet är att forskare behöver utföra mer studier i ämnet för att kunna se om, och i så fall hur man kan få önskad effekt.

Forskare runt om i världen koncentrerar forskningen till avancerade former av cancer samt till cancer i pankreas, levern och hjärnan, vilket också blir tydligt i forskningsmaterialet vi länkat till ovan.

Användningen av medicinsk cannabis har ökat bland cancer patienter och det är troligt att dessa, samt en större grupp som undvikit medicinen på grund av dess innehåll av THC, istället kommer vända sig till CBD. 

Vilka andra positiva effekter kan CBD bidra med?

CBD-olja används idag av en bred grupp människor av många olika anledningar som kosttillskott. Bland annat är det vanligt att använda CBD mot kronisk smärta, mot sömnsvårigheter, för att lindra stress och ångest, för att lindra depression, mot ADHD, mot reumatism och artrit och mot olika hudtillstånd såsom akne och psoriasis.

Faktum kvarstår dock att man i Sverige endast har två  läkemedel med CBD som godkänts av läkemedelsverket. Det första är Sativex, som är den medicinska cannabis vi talat om längre upp i texten, och det andra är Epidiolex som godkänts som ett läkemedel mot epilepsi. Om fler produkter dyker upp på marknaden som kan användas får framtiden visa.

Var kan jag köpa CBD-olja?

Om du är intresserad av CBD-olja finns ett fullständigt sortiment av CBD oljor tillgängligt online som kosttillskott. Trots att CBD-produkter utan THC inte bryter mot narkotikalagstiftningen i Sverige, såsom cannabisolja gör, har du för tillfället inte möjlighet att tillgå CBD produkter på svenska apotek eller hälsokostbutiker. 

Hos CBD-kapslar.se har vi tagit på oss uppgiften att testa och rekommendera marknadens bästa CBD-oljor och produkter för att hjälpa dig att nå önskade effekter. Mer om hur du hittar bra CBD-produkter och den rätta CBD-oljan / CBD-kapslarna för dig, hittar du här. Oljorna nedan är inte till för att behandla cancer och har ingen medicinsk verkan. Utan ska ses som ett kosttillskott.

Rekommenderade tillverkare

Hos CBD-kapslar.se arbetar vi ständigt med att hitta nätets bästa CBD-tillverkare. För att göra detta testkör vi alla produkter under längre tidsperioder. Vi jämför sedan innehåll, pris, tillverkningsmetod, råvaror och upplevelser innan vi bestämmer oss för att lista en produkt. På så vis kan vi säkerställa att vi alltid rekommenderar bästa möjliga CBD-produkter åt dig, oavsett om det gäller CBD-olja, CBD-buds eller CBD-kapslar. 

OBS! Vi på CBD-kapslar.se rekommenderar endast produkter utvunna ur industrihampa, det vill säga den form av cannabis som får lov att odlas i Sverige. Bland våra rekommenderade CBD-produkter finns både fullspektrumprodukter och CBD-produkter med ett brett spektrum cannabinoider. Vi kommer däremot aldrig att rekommendera cannabis olja som innehåller doser THC, och vi kommer heller aldrig rekommendera en att använda cbd olja mot cancer.

Sammanfattning cancer/cbd

Cancer & CBD är ett komplicerat ämne där svaren ännu inte är skrivna i sten eftersom forskare fortfarande behöver studera ämnet mer. Det man vet om CBD är att det i studier visat sig ha positiva effekter på kroppen. Dessa effekter uppstår när cannabinoider såsom CBD stimulerar kroppen CB-receptorer. 

I dessa studier har man även kunnat se att CBD i vissa fall försvagat cancerceller och gjort dem mer mottagliga för kemoterapi och i enstaka fall också orsakat celldöd bland cancer celler. Samtidigt har man sett att de vanliga cellerna inte påverkas negativt av ämnet. Men man kan inte säga att CBD kan bota cancer patienter eller förhindra att cancer växer i kroppen.

CBD-olja finns idag inte tillgänglig på den fysiska marknaden i Sverige men det finns gott om högkvalitativa produkter att tillgå på nätet. Här kan du få mer information om hur CBD verkar i kroppen, vilka effekter det kan ge genom regelbundet intag och vad det innehåller. 

Ansvarsfriskrivning

Vi på CBD-kapslar.se är inte inte utbildade inom läkemedel och har inga medicinska bakgrunder. CBD är ett ämne som i forskning visat sig ha positiva effekter men precis som alla andra ämnen bör det användas med försiktighet, i synnerhet i kombination med läkemedel eller andra medicinska preparat. CBD är i skrivande stund inte ett godkänt läkemedel mot cancer eller för cancer patienter och den som funderar på att använda CBD i detta syfte bör därför först ta kontakt med sin läkare som kan ge ytterligare råd om hur CBD kan användas vid sidan av andra behandlingsmetoder.