CBD mot nervsjukdom: Kan CBD-olja eller andra CBD-produkter vara effektiva?

Visste du att det går att använda CBD mot nervsjukdom? CBD (Cannabidiol) används ofta som ett naturligt läkemedel mot olika typer av smärtor, och kan även vara effektivt mot nervsmärta. CBD verkar genom att hjälpa kroppen att producera mer endocannabinoider/se till att endocannabinoider bryts ner mer långsamt, vilket kan minska inflammation och smärta. I studier har man kunnat se god effekt av behandling med CBD samt THC mot den här typen av sjukdomar eller symptom därav. I denna artikel tittar vi närmare på CBD olja och dess effekter mot nervsjukdomar såsom Neuropatisk smärta och Multipel Skleros.

Neuropatisk smärta och CBD

Neuropatisk smärta, eller nervsmärta är en typ av smärta som kommer från nervstörningar och smärtsignaler. Det här är den vanligaste orsaken till kronisk smärta. CBD kan hjälpa till att minska nervernas överreaktioner på smärta, vilket gör CBD till ett effektivt botemedel mot nervsmärta.

Nervsmärta är relativt svårt att få bukt med, då man inte alltid hittar en uppenbar källa till smärtan. En smärta som har en tydlig orsak (så kallad nociceptiv smärta) är lätt att hitta orsak till, medan en neuropatisk smärta rentav kan bestå av en feltolkning av smärtsignaler i hjärnan.

Så här fungerar smärtsignaler i kroppen

När en skada uppstår i kroppen sänder nerver från skadan ett signal till hjärnan, vilket gör att man får smärtkänslor. Smärtsignalerna når oss nästan omedelbart och vi reagerar på smärtan, trots att själva förloppet sker i flera steg.

Ett bra exempel för att förstå hur neuropatisk smärta fungerar är att tänka sig att du bränner handen på en spisplatta. Det är nerver i händerna som då skickar en varning om smärta till hjärnan och gör att du känner smärta. Men ibland kan något i denna process gå fel, och nerver kan skicka ut signaler som tolkas som smärta utan att det egentligen finns någon skada som orsakar smärta, detta är neuropatisk smärta.

nervsmärta smärtsignaler

Om det vore möjligt att lokalisera vilken ner som orsakar de felaktiga signalerna, vore det relativt enkelt att lösa problemet. Men med tanke på att kroppen innehåller flera biljoner nervtrådar är det värre än att leta efter en nål i en höstack.

Neuropatisk smärta uppstår dock sällan slumpmässigt. Den här typen av smärta kan orsakas av sjukdom, infektion eller en gammal skada där vävnaden är läkt och okej men där nervtrådarna skadats. CBD har visat sig vara effektivt mot sådan smärta genom att hjälpa kroppen att reglera nervernas överreaktioner på smärtan.

Neuropatisk smärta kan också bero på sjukdom. Till exempel kan CBD hjälpa till att minska nervernas överreaktioner i smärtimpulserna som orsakas av autoimmuna sjukdomar som Multipel Skleros eller diabetes.

Hur känns smärta orsakad av nervsjukdom/neuropatisk smärta?

Neuropatisk smärta och smärta orsakad av nervsjukdom kan vara svår att beskriva då den kan kännas på många olika sätt. Vissa upplever smärtan en brännande eller kliande smärta, medan andra snarare upplever den som stickningar och domningar. Det kan även uppstå plötslig smärta som är svår att förutse.

Oavsett vilken typ av smärta som patienter upplever har de en gemensam faktor, nämligen att de påverkar många delar av livet och kan ge en försämrad livskvalitet.

Det är till exempel inte ovanligt att man får problem med sömnen, som i längden kan orsaka symtom som depression, stress och ångest.

Multipel Skleros och CBD

Multipel Skleros är en sjukdom som upptäcktes för flera årtionden sedan, men där man inte riktigt förstått orsakerna till den. Multipel Skleros uppstår när kroppens egna immunförsvar angriper myelinet som finns runt kroppens nervtrådar. Detta orsakar en inflammation som kan skada nervtrådarna. Detta kan i sin tur orsaka skador på centrala nervsystemet, göra att patienter får symtom som muskelsvaghet, domningar, värk, eller trötthet.

Multipel Skleros (MS) är en av de vanligaste neurologiska diagnoserna i Sverige och bara i Sverige lever omkring 20 000 personer med diagnosen. De flesta diagnostiseras när de är mellan 20 – 40 år, och sjukdomen kan vara olika aggressiv och symptom varierar beroende på vilka nervtrådar som utsätts och blir inflammerade.

Symptom från Multipel Skleros inkluderar:

CBD mot nervsjukdom kan bara effektivt mot hela kroppen
 • Försämrad syn/synförlust
 • Domningar och stickningar
 • Extrem trötthet
 • Talfel
 • Försämrat minne
 • Yrsel och obalans
 • Muskelryckningar/Spasticitet
 • Svaghet
 • Förvirring
 • Dysfunktioner i urinblåsan och tarmen
 • Depression
 • Humörsvängningar

Nä en patient först insjuknar i MS är det vanligt att sjukdomen kommer och går i så kallade skov. Om sjukdomen behandlas redan i början kan man bromsa förloppet, men när MS gått in i sin andra fas finns det inga bromsmediciner som är särskilt effektiva. Därför faller det sig naturligt att nyfikenheten kring CBD olja och Multipel Skleros är stor.

CBD mot Parkinson

Parkinson är en av de vanligaste sjukdomarna som har med nerver att göra. Det kan ta tid att upptäcka Parkinson eftersom sjukdomen ofta framträder hos äldre personer eller åtminstone hos personer över 50 år (trots att den inte är begränsad till en viss ålder).

Parkinson är en neurologisk sjukdom som orsakas av att nerverna inte fungerar som de ska. Detta leder till att kroppen inte kan producera dopamin, vilket är ett hormon som bland annat har ansvar för att koordinera rörelser. När man drabbas av Parkinson får man bland annat problem med balansen, svårigheter att gå, och ordna tankarna. Man kan dessutom drabbas av symptom som humörsvängningar, trötthet och svettning.

Det finns få behandlingar som kan stoppa utvecklingen av Parkinson. Dock har CBD olja visat sig vara en effektiv metod att lindra symptom på Parkinson genom att stimulera produktionen av dopamin i hjärnan. CBD har till och med visat sig ha en positiv effekt på parkinsonpatienter som redan är diagnostiserade.

Visste du att? Läkemedel med CBD och THC kräver specifika tillstånd för att användas av patienter och CBD-baserad medicin används framförallt mot Epilepsi där det visat sig kunna minska antalet anfall och spasticitet.

Läkemedel med CBD olja/Cannabisolja kan verka mot nervsjukdom

Många MS patienter som valt att prova behandling med läkemedel som innehåller CBD, vittnar om en förbättrad livskvalitet. Det finns två godkända läkemedel som innehåller CBD – Epidyolex och Sativex. Den senare är dock ett läkemedel som innehåller THC, och har THC som främsta verkningsämne med stöd av Cannabidiol och andra cannabinoider. Sativex benämns ibland som medicinsk cannabis då den innehåller ett fullständigt spektrum av cannabinoider med en hög koncentration av THC, likt den typ av cannabis som

Ett regelbundet användande av CBD olja har visat sig kunna ge effekt på patienter med MS då det har bevisad effekt mot spasmer (som är ett av symptomen som kan uppstå vid MS) och även har smärtlindrande effekter.

Hur Cannabidiol (CBD) kan verka mot nervsjukdomar

Trots att mycket forskning görs på MS och andra nervsjukdomar är det en utmaning för läkare att hitta ett fungerande läkemedel för dessa sjukdomar. Nervsmärta som uppkommer ”utan anledning” är svår att lokalisera och behandlas inte sällan med starka smärtstillande läkemedel.

De läkemedel som används är ofta beroendeframkallande och inte alltid effektiva. Och när det kommer till MS består behandling främst av bromsmedicin och samma typ av smärtstillande medicin. Det finns ingen behandling som botar det senare. Därför faller det sig naturligt att patienter med olika typer av nervsjukdomar är nyfikna på CBD oljan och dess effekter.

CBD olja har flera bevisade verkningsområden som kan komma till nytta för de som lider av nervsjukdomar. Bland annat:

 • Förbättrad sömn
 • Smärtlindrande effekter
 • Lättnad från muskelkramper
 • Verkar antiinflammatoriskt i kroppen
 • Kan hjälpa till att balansera immunförsvaret
 • Motverkar depression och ångest

CBD olja av god kvalitet kan köpas receptfritt

Just nu är inte CBD olja ett godkänt läkemedel för särskilt många typer av sjukdomar. Fler studier behöver genomföras för att man ska kunna slå fast effekten. I skrivande stund föreskrivs CBD olja behandling av läkare vid vissa former av epilepsi. Den som vill prova att använda CBD olja för sjukdom bör naturligtvis rådgöra med läkare. Vi rekommenderar inte att sluta med föreskrivna läkemedel utan att göra det i samråd med en läkare.

Om du är intresserad av att prova CBD olja för en sjukdom som påverkar nerverna gör du det enklast genom att köpa din produkt via nätet. Det finns gott om alternativ när det kommer till kvalitativa CBD produkter på nätet och när du köper från rätt återförsäljare kan du vara säker på att få en THC-fri variant. Detta är viktigt då THC är ett narkotikaklassat ämne som inte får säljas eller användas i Sverige utom i de undantagsfall då läkemedelsverket godkänner användning av Sativex som är CBD och THC baserat.

Olika typer av CBD produkter för nervsjukdom

Trots att det främst talas om CBD olja så finns det mängder av produkter med CBD i att välja mellan. Till exempel CBD kapslar, CBD-buds, CBD engångsvape, CBD spray och olika livsmedel med CBD såsom CBD-kakor och CBD jordnötssmör. CBD-livsmedel rekommenderas dock främst som ett kosttillskott snarare än för den som försöker få hjälp med en nervsjukdom.

Om avsikterna med att använda CBD är medicinska är det rekommenderat att använda något av följande:

Visste du att? CBD utvinns ur cannabis, men av den variant av plantan som har en hög koncentration av CBD och en låg koncentration av THC – det vill säga hampa. Forskning visar att effekten av CBD skiljer sig från THC och då framförallt när det kommer till avsaknaden av psykoaktiva effekter.

Vad du ska tänka på när du köper CBD olja för sjukdom

Användning av cannabidiol (CBD) är inte särskilt avancerat, men det finns ett fåtal saker att ta hänsyn till för att ge dig själv bästa möjliga förutsättningar. Här är några tips:

Köp kvalitet från rekommenderade återförsäljare

Det här är den viktigaste punkten av alla. Att köpa en CBD olja eller CBD produkt av en rekommenderad återförsäljare som kan garantera innehållet i produkten är A och O. En pålitlig tillverkare kan visa labbprotokol där en tredje part utfört tester. Där ska det bland annat framgå hur mycket av cannabinoider det finns, inklusive hur mycket CBD produkten innehåller.

Köp rätt styrka

CBD olja och andra CBD produkter kommer i olika styrkor. Det är inte alltid nödvändigt att börja med den högsta dosen, istället rekommenderar vi att du väljer den mildare CBD oljan till att börja med, för att sedan successivt vänja kroppen och öka dosen tills du nått önskad effekt. Du kan läsa mer om CBD olja dosering här.

Var noga med innehållet av cannabinoider

Som vi nämnde ovan är det noga att kontrollera innehållet i produkten. Framförallt bör du kontrollera att produkten är fri från THC. Cannabis och produkter utvunnet ur cannabis som innehåller THC är inte lagliga att bruka eller inneha i Sverige. När det kommer till THC bör du se till att produkten visar ett innehåll av 0%.

Sammanfattning: CBD mot nervsjukdomar

CBD olja och andra CBD produkter kan vara ett verksamt alternativ till nervsjukdomar. CBD har länge använts för sina smärtlindrande, antiinflammatoriska, och anti-ångest egenskaper, och CBD mot nervsjukdomar kan verka på ett mångsidigt sätt. Det finns dock behov av fler studier för att bättre kunna fastställa CBD oljas specifika effekter. Om du vill prova CBD för nerv sjukdom, rekommenderar vi att du köper CBD från en pålitlig återförsäljare där du kan få ett garanterat innehåll av substansen Cannabidiol och andra cannabinoider.